Via Europa, 152 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)